قرارداد همکاری با تک رقمی ها


  

بسم الله الرحمن الرحیم

»و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله»

 

 

قرار  داد شفاهی با تک رقمی ها:

ماده1-این قرارداد فی ما بین موسسه مجازی تک رقمی ها با مدیریت محسن امیرسبتکی رتبه 5 کنکور 93 و دانشجوی پزشکی تهران و جناب اقای/سرکار خانم ...................... دانش اموز/فارغ التحصیل  پایه ..... رشته ......  با شرایط ذیل منعقد می شود.

ماده2- موضوع این قرارداد عبارت است از : مشاوره و  برنامه ریزی تحصیلی

ماده3- شروع این قرارداد از زمان واریز هزینه و به مدت  "حداقل" یک ماه خواهد بود.

ماده4- مبلغ این قرارداد با توجه به ماده دوم و سوم این قرارداد و  اطلاعات درج شده در سایت رسمی تک رقمی ها خواهد بود.

ماده5- شرایط پرداخت هزینه در این قرارداد به صورت ذیل می باشد:

5-1- تمام شهریه به صورت "یکجا" و در ابتدای کار پرداخت می شود.

5-2- روش پرداخت وجه از طریق تماس تلفنی به سمع دانش اموز خواهد رسید.

5-3- دانش اموز باید اصل فیش ها را نزد خود نگه دارد و موسسه را از پرداخت هزینه باخبر کند.

ماده6- تعهدات دو طرف قرارداد :

6-1- مشاوره به صورت غیر حضوری و تلفنی خواهد بود. تماس از جانب دانش آموز است و مشاور پاسخ گوی تماس است.

6-2- تماس به صورت هفته ای حداکثر یک یا دو (بر اساس طرح مشاوره)  تماس حداکثر 30دقیقه ای است. (در صورت نیاز و رضایت طرفین تعداد تماس بیشتر یا کمتر می شود ولی حداکثر مجموع مدت زمان تماس ها تغییری نمی کند)

6-3- مشاور موظف به پاسخ گویی می باشد و باید تمام سعی خود را جهت بهبود وضع تحصیلی دانش آموز به کار گیرد.

6-4- زمانی که باید دانش آموز تماس بگیرد ،توافقی است .

6-5- ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی صرفا جهت اطلاع مشاور از عملکرد دانش آموز و مشاهده گزارش کار هفتگی و دفتر برنامه ریزی است و هیچ گونه چت و مکالمه نوشتاری طولانی و خارج عرف و خارج از حیطه کار بین مشاور و دانش آموز نباید صورت بگیرد.

6-6- مشاور موظف است در برنامه ریزی درسی به دانش آموز کمک کند و شیوه صحیح برنامه ریزی را به دانش آموز بیاموزد و در صورت نیاز برای دانش آموز برنامه ریزی کند.

6-7- مشاور موظف است شیوه صحیح خواندن و مطالعه دروس را به صورت تعاملی به دانش آموز بیاموزد.

6-8- مشاور موظف است شیوه صحیح تست زنی را به دانش آموز بیاموزد و منابع مطالعاتی مطمئن به دانش آموز معرفی کند.

6-9- مشاور موظف است از عملکرد هفتگی دانش آموز باخبر شود و دانش آموز به مشاور گزارش کار هفتگی تحویل دهد.

6-10- مشاور موظف است که شیوه آزمون دادن را توضیح دهد و کارنامه آزمون ازمایشی را همراه با دانش آموز تحلیل کند.

6-11- مشاور موظف است چگونگی مدیریت زمان و مدیریت منابع مطالعاتی و مدیریت استرس را به دانش آموز آموزش دهد.

6-12- دانش آموز موظف خواهد بود به توصیه های مشاور به صورت کامل جامه عمل بپوشاند تا به موفقیت و کامیابی دست پیدا کند.

6-13- ولی دانش آموز (پدر یا مادر) متعهد به نظارت بر عملکرد مشاور و دانش آموز است و همچنین به پرداخت شهریه مذکور متعهد و ملزم است.

6-14- مشاور و موسسه مجاز است از کارنامه های پیشرفتی دانش اموز قبل از کنکور بدون ذکر نام دانش اموز و بعد از کنکور در صورت کسب رتبه زیر 1000 با ذکر نام برای مقاصد تبلیغاتی استفاده کند.

ماده7- فسخ قرارداد:

7-1- در طول مدت زمان مشاوره ،اگر مشاور به هر دلیلی مشاوره را رها کند به صورتی که بیش از دو هفته هیچ یک از وظایف خود را انجام ندهد، موسسه ملزم خواهد بود هزینه مشاوره (مدت زمان باقی مانده) را به دانش آموز برگرداند.

7-2- در طول مدت زمان مشاوره ،اگر دانش آموز به هر دلیلی مشاوره را رها کند، مشاور به هیچ عنوان مسئول نیست و پول دریافتی به هیچ عنوان به دانش آموز بازگردانده نمی شود.

7-3- در صورت عدم پایبندی دانش اموز به توصیه های مشاور، مشاور حق ترک مشاوره بدون بازگرداندن هیچ گونه ای هزینه را دارد.

ماده8- اینجانب ..................  پدر/مادر ....................... دانش اموز/فارغ التحصیل  پایه ...... رشته .......  نسبت به این که آقای ................... به مدت معلوم مذکور به عنوان مشاور و پشتیبان تحصیلی فرزندم باشند ، رضایت کامل دارم.