چرا در دانشگاه ؟؟


  

به نظر شما چرا ما کلاس ها رو‌ در دانشگاه تهران برگزار میکنیم؟

 

افزایش انگیزه : اولین و مهمترین دلیل ، افزایش انگیزه دانش اموزهاست. اینکه کنکوری های عزیز به فضایی پر از رتبه های برتر کنکور و افراد موفق بیان و از نزدیک با این افراد ملاقات داشته باشند بهترین انگیزه برای اونهاست.

 

مصمم شدن : اینکه دانش اموزهای عزیز از نزدیک ببینند افرادی بودند که یکی دو سال قبل مثل اونها بسیار تلاش کردند و زحمت کشیدند و تونستند به نتایج زحماتشون برسند باعث میشه بتونند این مسسر رو پر انرژی تر طی کنند.

 

فضای اکادمیک با کیفیت: بهترین کلاسها و امکانات رو‌ در کلاس های دانشگاه تهران تجربه خواهید کرد.

 

تمام این عوامل دست به دست هم داد تا به جای اجاره کلاس در اموزشگاه های بی کیفیت  بسیاری از کلاس ها تیم ما در دانشگاه تهران برگزار شوند.