چرا در دانشگاه ؟


 

به نظر شما چرا ما مشاوره های حضوری رو‌ در دانشگاه تهران یا شریف برگزار میکنیم؟

 

افزایش انگیزه : اولین و مهمترین دلیل ، افزایش انگیزه دانش اموزهاست. اینکه کنکوری های عزیز به فضایی پر از رتبه های برتر کنکور و افراد موفق بیان و از نزدیک با این افراد ملاقات داشته باشند بهترین انگیزه برای اونهاست.

 

مصمم شدن : اینکه دانش اموزهای عزیز از نزدیک ببینند افرادی بودند که یکی دو سال قبل مثل اونها بسیار تلاش کردند و زحمت کشیدند و تونستند به نتایج زحماتشون برسند باعث میشه بتونند این مسسر رو پر انرژی تر طی کنند.

 

 

فضای اکادمیک با کیفیت: بهترین کلاسها و امکانات رو‌ در کلاس های دانشگاه تهران تجربه خواهید کرد.